Termeni și condiții

TERMENI ȘI CONDIȚII DE UTILIZARE A SITE-URILOR
DEȚINUTE DE SC BRIGHT DISTRIBUTION SRL

Pentru utilizarea acestui site este necesar să citiți și să acceptați acești Termeni și Condiții în totalitate. Vizitarea în continuare a acestui site presupune că sunteți de acord cu acești termeni și condiții.

 

Pentru informații suplimentare referitoare la acești Termeni și Condiții sau la orice alt aspect relaționat la produsele și serviciile oferite de SC Bright Distribution SRL, vă rugăm să ne contactați prin email la adresa suport@bebright.ro.

 

Acești Termeni și Condiții de utilizare sunt aplicabili tuturor site-urilor (incluzând, fără a se limita la www.bebright.ro) deținute și operate de compania SC Bright Distribution SRL, cu sediul în București, Bd. Dimitrie Pompeiu Nr. 8, Clădire Feper, Etaj 4, Sector 2, România, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/3213/2014, cod unic de înregistrare fiscală RO32928303. Orice persoană care accesează aceste site-uri va trebui să citească acești Termeni și Condiții prezentați în continuare, înainte de accesarea site-urilor și va trebui să-i accepte fără alte limitări sau rezerve. SC Bright Distribution SRL își rezervă dreptul de a modifica unilateral, de a adăuga și/sau retrage în parte sau în întregime conținutul prezentelor condiții legale de utilizare a site-urilor.

 

Utilizatorul confirmă că a citit și acceptat acești Termeni și Condiții în totalitate. În cazul în care nu acceptați Termenii și Condițiile prezentate, vă rugăm să nu mai utilizați aceste site-uri. În situația în care accesați site-urile și le folosiți, se consideră implicit că ați acceptat termenii și condițiile legale de utilizare ale acestora. Serviciile pe care aceste site-uri le furnizează sunt rezervate persoanelor peste 18 ani sau minorilor de peste 14 ani care au consimțământul părinților pentru a utiliza aceste site-uri web.

 

Generalități

Scopul website-urilor este acela de a informa, de a ajuta utilizatorii să găsească cât mai ușor, structurat și rapid informațiile necesare despre produsele, serviciile și soluțiile oferite de SC Bright Distribution SRL clienților.

Societatea SC Bright Distribution SRL nu poate fi făcută răspunzătoare în niciun caz în mod direct, accidental, special, punitiv, contractual sau altfel pentru prejudicii generate în parte sau în întregime de folosirea acestor website-uri sau a informațiilor conținute de acestea.

Nu trimiteți informații pe care le pretindeți în proprietatea dvs sau confidențiale cu presupunerea că acestea vor fi acceptate cu astfel de restricții. Noi nu vrem nici o astfel de informație de la dvs și o vom accepta doar dacă este prezentată împreună cu înțelegerea că SC Bright Distribution SRL nu are nici o astfel de obligație să o protejeze.

SC Bright Distribution SRL și partenerii și furnizorii săi nu își asumă răspunderea pentru nici o pierdere de date sau informații rezultate din întârzieri, comenzi neonorate sau care nu ajung la destinatar, cauzate de evenimente care nu sunt sub controlul SC Bright Distribution SRL, al furnizorilor săi sau prin erori de omisie din partea utilizatorului. SC Bright Distribution SRL și furnizorii săi exclud orice sugestie sau garanție că:

a) serviciul va fi neîntrerupt sau fără erori

b) eventualele defecte vor fi corectate

c) serviciul sau serverul care îl pune la dispoziția utilizatorilor este lipsit de viruși sau alte

componente care ar putea dăuna utilizatorilor și nu pot fi responsabili de vreo acțiune pe care o întreprindeți pe baza respectivelor informații sau a serviciului.

În nici o circumstanță SC Bright Distribution SRL nu poate fi responsabilă pentru pierderi de natură directă sau indirectă rezultate din sau legate în orice fel de folosirea sau gradul de performanță al serviciului, a acestor site-uri web sau alte site-uri web în legătură cu acesta.

 

Răspunderea SC Bright Distribution SRL (dacă aceasta este stabilită de către o instanță judecătorească sau un tribunal arbitral), în cazul vreunui act sau fapt sau rezultată în oricare alt mod din sau în conexiune cu furnizarea de servicii conform acestui contract, este limitată în cazul fiecărui eveniment sau în cazul oricărei serii de mai multe evenimente la 20 de dolari SUA.

 

Drepturi de autor
Conținutul site-urilor vă este oferit gratuit, cu scop informativ. Întregul conținut al acestor site-uri (date, imagini, texte, grafică, simboluri, elemente de grafică web, scripturi, programe și alte date) este proprietatea exclusivă a SC Bright Distribution SRL și este protejat de legislația națională în materia proprietății intelectuale, a drepturilor de autor, a mărcilor și indicațiilor geografice, precum și de convențiile internaționale aplicabile. Folosirea oricăror elemente și informații enumerate mai sus fără obținerea unui acord expres și prealabil de la SC Bright Distribution SRL se sancționează conform legilor în vigoare.

 

Conținutul site-urilor (ex: www.bebright.ro) deținute și operate de SC Bright Distribution SRL nu poate fi reprodus, modificat, transferat, distribuit, republicat, copiat sau transmis în orice formă, incluzând formă electronică, fără permisiunea anterioară scrisă a SC Bright Distribution SRL.

 

Condiții, Garanții și Limitări
SC Bright Distribution SRL își rezervă dreptul de a suspenda, modifica, adnota sau șterge în orice moment și în mod discreționar total sau parțial datele din site-urile deținute în funcție de schimbările care au loc cu privire la serviciile, soluțiile și produsele oferite, fără a fi necesară obținerea acordului vreunui terț.
SC Bright Distribution SRL nu își asumă nici o responsabilitate în cazul în care site-urile nu pot fi accesate de către Utilizatori, pe o perioadă nelimitată de timp, din orice motive tehnice sau comerciale.
SC Bright Distribution SRL își rezervă dreptul ca în orice moment să modifice în parte sau în totalitate conținutul informațiilor prezentate pe site-uri, fără o notificare prealabilă a Utilizatorilor.
SC Bright Distribution SRL nu oferă nici o garanție în ceea ce privește condițiile de comunicații ale Utilizatorilor, inclusiv starea de funcționare a computerului personal.

 

Utilizatorii înțeleg și acceptă că accesul la site-uri și la serviciile și produsele prezentate va fi condiționat în mod obiectiv de conexiunea la internet și dotările hardware și software folosite de fiecare Utilizator. SC Bright Distribution SRL își rezervă dreptul de a suspenda sau desființa oricare dintre site-urile deținute fără o notificare prealabilă a Utilizatorilor.

 

SC Bright Distribution SRL nu face nicio referire pe site-urile deținute la compatibilitatea dintre calculatorul Utilizatorilor și aceste site-uri și nu își asumă răspunderea pentru eventuala imposibilitate de accesare a oricăruia dintre site-urile sale din cauza unor probleme de compatibilitate cu calculatorul propriu al fiecărui Utilizator. Aceste site-uri vor fi accesate de bună voie, iar Utilizatorii își vor asuma în mod irevocabil și necondiționat responsabilitatea pentru accesarea acestor site-uri.

 

Protecția datelor cu caracter personal
Toate datele cu caracter personal ale Utilizatorilor vor fi colectate și prelucrate în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestora. Modul detaliat de prelucrare și protejare a datelor cu caracter personal sunt conținute în politica de confidențialitate aplicabilă tuturor site-urilor deținute de SC Bright Distribution SRL, disponibilă pentru informare pe acest site. Informațiile furnizate de utilizatori către SC Bright Distribution SRL prin intermediu site-urilor sunt folosite numai în scopul pentru care au fost introduse – efectuarea comenzilor on-line sau solicitarea de informații suplimentare. În conformitate cu legile în vigoare, SC Bright Distribution SRL nu furnizează datele dumneavoastră personale unor terți neautorizați, nu incurajaza spam-ul, și nu face publice datele furnizate, fără acordul dumneavoastră.
Prin accesarea serviciilor de comenzi on-line sau transmiterea unor mesaje pentru solicitarea de informații suplimentare, sunteți de acord cu faptul că SC Bright Distribution SRL are dreptul de a insera numele, prenumele, adresa de e-mail și telefonul și alte informații furnizate de dumneavoastră, într-o bază de date computerizată cu următoarele scopuri:

  • pentru utilizarea acestor date de către SC Bright Distribution SRL în scopuri de vânzări și marketing;
  • în scopul prevenirii sau detectării infracțiunilor sau fraudelor.

 

Limitarea răspunderii
Site-urile pot conține date inexacte sau erori. Informațiile de pe site-uri sunt pregătite şi furnizate „ca atare” fără niciun fel de garanție, cu privire de exemplu, dar fără a se limita la calitatea satisfăcătoare sau utilitatea informațiilor pentru un anumit scop. SC Bright Distribution SRL nu își asumă răspunderea pentru niciun fel de daune speciale, indirecte sau consecventiale sau pentru prejudicii sau alte daune care ar putea rezulta din sau sunt legate de utilizarea informațiilor de pe site-urile deținute de societate sau de accesarea, navigarea pe și utilizarea acestor site-uri.

SC Bright Distribution SRL va depune eforturi rezonabile pentru a poșta informații corecte şi actualizate, dar nu garantează acuratețea sau caracterul complet al acestora. SC Bright Distribution SRL va fi exonerată de orice răspundere cu privire la orice fel de daune care rezultă din accesarea sau imposibilitatea de accesare a site-urilor sau din preluarea și utilizarea datelor de pe site-urile deținute de societate. Descrierile aferente produselor şi serviciilor sunt furnizate ca referințe generale cu privire la natura și tipul produselor și serviciilor oferite de SC Bright Distribution SRL. Utilizatorii care sunt interesați de aceste produse sau servicii se vor adresa direct SC Bright Distribution SRL la adresa de email suport@bebright.ro pentru a obține informații complete și actuale.

 

Monitorizare
SC Bright Distribution SRL are dreptul, dar nu și obligația, de a monitoriza conținutul site-urilor sale, pentru a determina dacă se respectă Termenii acestui acord și oricare alte reguli de utilizare stabilite de SC Bright Distribution SRL și de asemenea pentru a verifica dacă este respectată litera legii sau pentru a răspunde cerințelor din partea organelor competente de stat.