Politica de confidențialitate

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE APLICABILĂ PE TOATE
SITE-URILE DEȚINUTE DE SC BRIGHT DISTRIBUTION SRL

Pentru utilizarea acestui site este necesar să citiți și să acceptați aceste reguli în totalitate. Vizitarea în continuare a acestui site presupune că sunteți de acord cu aceste reguli.

 

SC Bright Distribution SRL poate deține informații despre dumneavoastră, pe care ni le-ați oferit (de exemplu printr-o cerere sau printr-un formular de înregistrare, contract etc.). Aceste informații pot include, printre altele, numele dumneavoastră, adresa, numere de telefon, informații despre modul în care folosiți serviciile și produsele noastre (de exemplu: tipul, data, ora, cât de mult cheltuiești cu produsele și serviciile noastre și informații ce rezultă în urma vizitării site-urilor noastre), și orice alt fel de informație în legătură cu modul în care utilizați produsele și serviciile noastre (Informație).

Informațiile despre dumneavoastră pot fi folosite de către noi doar în scopuri asociate comercializării serviciilor și produselor SC Bright Distribution SRL, cum ar fi:

 • procesarea comenzilor sau cererilor dumneavoastră;
 • efectuarea verificării cheltuielilor (în afară de cazul în care există o înțelegere prealabilă în acest sens);
 • oferirea de produse și/sau servicii către dumneavoastră;
 • facturare (în cazul în care nu beneficiați de servicii preplătite);
 • soluționarea cererilor, întrebărilor sau a reclamațiilor dumneavoastră;
 • realizarea studiilor de piață și de produs și marketingul produselor și al serviciilor SC Bright Distribution SRL și ale distribuitorilor săi;
 • contactarea dumneavoastră (inclusiv prin poștă, email, fax, mesaje text, pager sau telefon) în legătură cu oferte de produse și servicii ale SC Bright Distribution SRL și ale partenerilor noștri sau în legătură cu produse și servicii ale unor terțe părți atent selecționate, care credem că ar putea fi de interes pentru dumneavoastră (în afară de cazul în care ați făcut o cerere scrisă să nu fiți contactat în acest sens);
 • înregistrarea informațiilor despre dumneavoastră în vederea alocării sau oferirii premiilor, reducerilor și a altor beneficii, precum și pentru satisfacerea altor cereri sau cerințe pe care le aveți în legătură cu programele de recompensare a clienților și alte programe similare.

SC Bright Distribution SRL are dreptul să distribuie aceste informații despre dumneavoastră către Partenerii săi , care pot folosi informația în aceleași scopuri ca și SC Bright Distribution SRL

SC Bright Distribution SRL are de asemenea dreptul să transfere informații despre dumneavoastră către terți în următoarele cazuri:

 • acelora care oferă companiei noastre produse sau servicii colaterale serviciilor noastre, cum ar fi partenerii sau furnizorii noștri;
 • dacă altcineva vă plătește serviciile achiziționate de la SC Bright Distribution SRL, ca de exemplu angajatorul dumneavoastră, acelei persoane;
 • terțelor părți atent selecționate, despre care considerăm că oferă produse ori servicii care va-ar putea interesa.

Date cu caracter personal: Orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulți factori specifici identității sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Prelucrarea datelor cu caracter personal: Orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terți prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea.

Stocarea: Păstrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal culese.

Operator: Orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, care stabilește scopul și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.

 

POLITICA PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

SC Bright Distribution SRL în calitate de autor, propietar și administrator al site-ului web www.bebright.ro, respectă caracterul privat și securitatea prelucrării datelor cu caracter personal al fiecărei persoane care accesează site-ul web în vederea efectuării de comenzi online sau solicitării de informații suplimentare.
În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private, SC Bright Distribution SRL are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile prezentate mai jos, datele personale care îi sunt furnizate.
Societatea noastră se obligă să păstreze confidențialitatea datelor personale furnizate prin intermediul site-ului www.bebright.ro, așa cum prevăd dispozițiile legii 677/2001 cu modificările ulterioare privind protecția datelor personale.
În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 677/2001, persoanele înregistrate, în calitate de persoane vizate, au următoarele drepturi:

 • Dreptul la informare (art.12)
 • Dreptul de acces la date cu caracter personal (art.13);
 • Dreptul de intervenție asupra datelor cu caracter personal (art.14);
 • Dreptul de opoziție (art.15);
 • Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art.17);
 • Dreptul de a se adresa justiției (art.18).

Orice informație furnizată de dumneavoastră va fi considerată și va reprezenta consimțământul dumneavoastră expres că datele dumneavoastră personale să fie folosite de SC Bright Distribution SRL în conformitate cu scopurile menționate anterior.
Dacă doriți ca datele dumneavoastră personale să fie actualizate sau scoase din baza de date, ori aveți întrebări legate de confidențialitatea datelor, ne puteți contacta / notifica oricând utilizând datele de contact existente pe site.
Dacă nu doriți ca datele dumneavoastră să fie colectate, vă rugăm să nu ni le furnizați.

 

Securitatea datelor colectate și procesate

SC Bright Distribution SRL utilizează metode și tehnologii de securitate avansate, împreună cu politici stricte aplicate salariaților și procedurilor de lucru pentru a proteja datele cu caracter personal, colectate și procesate conform prevederilor legale în vigoare.
Echipamentul de tip server pe care este găzduit site-ul web prin intermediul căruia colectăm date cu caracter personal este protejat atât la accesul fizic, cât și la accesul de la distanță (limitat), fiind instalat într-un centru de date și supus periodic unui audit de securitate.
Depunem toate eforturile rezonabile, justificate comercial pentru a vă proteja datele cu caracter personal colectate, analizăm noile tehnologii în domeniu și, atunci și dacă este cazul, le aplicăm în vederea upgrade-ului sistemelor noastre de securitate.
Transfer de informaţii în afara României

Dacă vreți să folosiți produsele și serviciile noastre în străinătate, informațiile despre dumneavoastră pot fi transferate în acea țară. Site-urile noastre s-ar putea de asemenea să se găsească pe servere din afara țării. Vă avertizăm că protecția datelor prin legi ale altor țări decât România ar putea fi mai puțin cuprinzătoare decât legislația acestei țări.